AV071719-10

0 ₫

Xà đỡ máy xe mitsubishi Xpander

Xà đỡ máy xe mitsubishi Xpander

Xuất xứ: Indonesia

Chất liệu: Hợp kim

 

AV071619-3

0 ₫

Giá đỡ động cơ xe mitsubishi Xpander

Giá đỡ động cơ xe Mitsubishi Xpander

Xuất xứ: Mitsubishi Indonesia

Chất liệu: Hợp kim

xe mitsubishi Xpander

AV070319-11

0 ₫

Ngõng moay ơ xe mitsubishi Xpander

Ngõng moay ơ xe Mitsubishi Xpander 

Xuất xứ: Mitsubishi Indonesia

Chất liệu: Hợp kim

 

 

AV070319-6

0 ₫

Giảm xóc trước xe mitsubishi Xpander

Giảm xóc trước xe Mitsubishi Xpander 

Xuất xứ: Mitsubishi Indonesia

Chất liệụ : Hợp kim

 xe mitsubishi Xpander

AV060519-9

0 ₫

Rô tuyn lái ngoài xe mitsubishi Xpander

Rô tuyn lái ngoài xe Mitsubishi Xpander đ

Xuất xứ: Mitsubishi Indonesia

Chất liệu: Hợp kim

mitsubishi Xpander

AV04021911

0 ₫

Ốp cản sau xe Mitsubishi Xpander

Ốp cản sau xe Mitsubishi Xpander 

Chất liệu: Mạ

Xuất xứ: Indonesia

xe xpander

AV0220199

0 ₫

Két nước xe Mitsubishi Xpander

Két nước xe Mitsubishi Xpander

Xuất xứ :Indonesia

Chất liệu: Hợp kim

xe xpander

4013A492 / 4013A491

0 ₫

Càng A xe Mitsubishi Xpander

Càng A xe Mitsubishi Xpander được sử dụng cho Xpander 2017-2019

Chất liệu: Sắt

Xuất xứ: indonesia

Càng A xe Mitsubishi Xpander bên lái mã 4013A491

Càng A xe Mitsubishi Xpander bên phụ mã 4013A491

Xpander

AV0220196

0 ₫

Bình nước phụ xe Mitsubishi Xpander

Bình nước phụ xe Mitsubishi Xpander

Chất liệu: Nhựa

Xuất xứ: Indonesia